News Ticker

Nighahe Karam Hoo Aqa by Muhammad Owais Raza Qadri

By Sadqe Ya Rasool Allah - Monday, 2 July 2018 No Comments

Nighahe Karam Hoo Aqa by Muhammad Owais Raza Qadri


Nighahe Karam Hoo Aqa by Muhammad Owais Raza Qadri
ﻟﻤﺤہﻓﮑﺮﯾﮧ

ﺍﯾﮏ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮯ ﻇﮩﺮ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﺘﻢ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺷﮏ ﮔﺰﺭﺍ ﮐﮧ "ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﭼﺎﺭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﯿﻦ ﺭﮐﻌﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮨﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﺩﯼ ﮨﮯ"!ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﺍﻧﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﺩﻝ ﮐﯽ ﺗﺴﻠﯽ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻧﻤﺎﺯﯾﻮﮞ ﺳﮯ ﮔﻮﺍﮨﯽ ﻟﯿﻨﯽ ﭼﺎﮨﯽ, ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ, ﺍﻭﺭ ﺳﺒﮭﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﺷﮏ ﮐﮯ ﺩﺍﺋﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﮨﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﯾﺘﮯ ﺭﮨﮯﺁﺧﺮ ﺍﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﯾﺎ ﺍﻭﺭ ﺑﻮﻻ,"ﺣﻀﻮﺭ! ﻣﯿﮟ ﭘﻮﺭﮮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮩﮧ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﺁﭖ ﻧﮯ ﭼﺎﺭ ﺭﮐﻌﺘﯿﮟ ﮨﯽ ﭘﮍﮬﺎﺋﯽ ﮨﯿﮟ"! ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮯ ﺧﻮﺵ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻮﭼﮭﺎ, "ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ!ﺁﭖ ﺍﺗﻨﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﮩﮧ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ" ﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﻻ,"ﺟﻨﺎﺏ! ﻣﯿﺮﯼ ﭼﺎﺭ ﺩﮐﺎﻧﯿﮟ ﮨﯿﮟ, ﻭﯾﺴﮯ ﺗﻮ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﻥ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﻭﻗﺖ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ, ﺑﺲ ﯾﮩﯽ)ﻧﻤﺎﺯ ﮐﺎ(ﻭﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﻮﮌﺍ ﺳﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﮞ, ﻟﮩﺬﺍ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﺭﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ, ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﭼﺎﺭﻭﮞ ﺩﮐﺎﻧﻮﮞ ﮐﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺍﺱ ﻟﯿﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﻮﺭﮮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮩﮧ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﺁﭖ ﻧﮯ ﭼﺎﺭ ﺭﮐﻌﺘﯿﮟ ﮨﯽ ﭘﮍﮬﺎﺋﯽ ﮨﯿﮟ...

ﮐﭽﮫ ﯾﮩﯽ ﺣﺎﻝ ﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺍﮐﺜﺮ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺯﻭﮞ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯﺟﻮ ﺑﺎﺕ ﮨﻤﯿﮟ ﭘﻮﺭﺍ ﺩﻥ ﯾﺎﺩ ﻧﮩﯿﮟ ﺁﺗﯽ ﻭﮦ ﻋﯿﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯽ ﯾﺎﺩ ﺁ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﺍﻭﺭ ﭘﮭﺮ ﭘﻮﺭﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺳﻮﭼﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﻮﻣﺘﮯ ﮔﮭﻮﻣﺘﮯ ﮔﺰﺭ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﯾﮧ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺑﺎﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ, ﺑﻠﮑﮧ ﻟﻤﺤہﻓﮑﺮﯾﮧ ﮨﮯﺍلله ﺗﻌﺎﻟﯽﮨﻤﺎﺭﯼ ﻧﻤﺎﺯﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺧﻀﻮﻉ ﻭ ﺧﺸﻮﻉ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﮮ.
آمیـــــــــــــــــن ثم آمیـــــــــــــــــن یا رب العالمین ﷻ بطفیل سید المرسلین ﷺ . •┈┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈┈•
💖✨ﺻَﻠّﯽ ﺍللهُ ﻋَﻠٰﯽ ﺣَﺒِﯿﺒِﮧ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَّﺁﻟِﮧ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ✨💖

No Comment to " Nighahe Karam Hoo Aqa by Muhammad Owais Raza Qadri "